Contact us
compliance

Бизнесът на Siemens е чист бизнес

Етичният бизнес е топприоритет за Siemens. По тази причина Глобалният юридически отдел и този по Етичен бизнес са под директна супервизия на главния изпълнителен директор на Siemens Роланд Буш