Contact us

Кое е важно за обществото?

Използвайки Програмата на ООН за устойчиво развитие от 2030 г. като глобална референция, ние създаваме трайна стойност за обществото и правим истинските важни неща. Разработихме методологията "Бизнес за обществото", за да оценим въздействието на Siemens върху проект, място, държава и на глобално ниво.