Contact us

Трансформираме ежедневието, за да създадем по-добро утре

Устойчивостта е неразделна част от нашия бизнес — тя е в нашето ДНК. Даваме възможност на нашите клиенти да насърчат устойчивия растеж и да трансформират индустриите си. С нашата рамкова концепция DEGREE залагаме стратегически амбиции в полза на всички заинтересовани страни по ключовите теми, свързани с околната среда, социалното развитие и управлението.