cerberus cloud webinar

Cerberus Cloud

В този уебинар ще научите: какво представлява Cerberus Cloud, кои са решенията за отдалечена поддръжка, как да улесните Вашите дейности по поддръжка и как да пресметнете необходимите Ви лицензи за използване на услугите