Contact us

Сградна автоматизация GAMMA instabus

Съвременните сгради следва да отговарят на различни изисквания - да бъдат атрактивно проектирани, функционални и икономични при ежедневна употреба, да позволяват гъвкаво използване на пространството и да са адаптивни към желанията на отделните собственици или наематели. Осветлението и атмосферата в закрити помещения трябва да обединят удобството с енергийната ефективност, а хората и активите трябв…
GAMMA
Съвременните сгради следва да отговарят на различни изисквания - да бъдат атрактивно проектирани, функционални и икономични при ежедневна употреба, да позволяват гъвкаво използване на пространството и да са адаптивни към желанията на отделните собственици или наематели. Осветлението и атмосферата в закрити помещения трябва да обединят удобството с енергийната ефективност, а хората и активите трябв…