Contact us

Desigo CC

DESIGO CC е мениджмънт станция, която позволява интеграцията на всички системи в една сграда - отопление, вентилация, климатизация, стаен контрол, осветление, слънцезащита, електрозахранване, както и системи за пожарна безопасност и сигурност като пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника.
Man using Desigo CC on two monitors.
DESIGO CC е мениджмънт станция, която позволява интеграцията на всички системи в една сграда - отопление, вентилация, климатизация, стаен контрол, осветление, слънцезащита, електрозахранване, както и системи за пожарна безопасност и сигурност като пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника.