Contact us

Desigo – интегрирана система за сграден мениджмънт

Сгради - пространства, в които работим, успяваме и прекарваме по-голямата част от живота си. Днес сградите трябва да се адаптират към бързо развиващите се технологии и очаквания във все по-дигитализирания свят. Системата за сградна автоматизация Desigo от Siemens предлага богат набор от гъвкави решения. Милиони собственици на сгради и потребители от цял свят се възползват от десетилетия патентован…
One system for all requirements of an intelligent building
Сгради - пространства, в които работим, успяваме и прекарваме по-голямата част от живота си. Днес сградите трябва да се адаптират към бързо развиващите се технологии и очаквания във все по-дигитализирания свят. Системата за сградна автоматизация Desigo от Siemens предлага богат набор от гъвкави решения. Милиони собственици на сгради и потребители от цял свят се възползват от десетилетия патентован…