Contact us

Сградна автоматизация

Независимо от големината на сградата и нейното предназначение, цялостното ни портфолио за сградна автоматизация ни позволява да адаптираме безпроблемно системите за управление и автоматизация към специфичните изисквания на всеки проект. В основата на нашите решения са гъвкавост и отвореност на системите.
Building automation and control
Независимо от големината на сградата и нейното предназначение, цялостното ни портфолио за сградна автоматизация ни позволява да адаптираме безпроблемно системите за управление и автоматизация към специфичните изисквания на всеки проект. В основата на нашите решения са гъвкавост и отвореност на системите.