Contact us
Team of Research Scientists

BMS решенията на Siemens с принос за успешни фармацевтични проекти

Системите за сграден мениджмънт на Siemens създават оптимални условия за отглеждане и преработка на медицински канабис в Северна Македония