Contact us

Честотни регулатори

Нарича се G120P. Честотния регулатор G120P от Siemens е идеален за ефективно управление на въздуха и течностите на ОВК системи в обществени и жилищни сгради. Използвайки интелигентни методи за контрол на вентилаторите и помпите, G120P може да постигне до 60% икономия на енергия в сравнение с конвенционалните методи за управление, както и спестява разходи за поддръжка. G120P е много надежден и пред…
Variable speed drive G120P
Нарича се G120P. Честотния регулатор G120P от Siemens е идеален за ефективно управление на въздуха и течностите на ОВК системи в обществени и жилищни сгради. Използвайки интелигентни методи за контрол на вентилаторите и помпите, G120P може да постигне до 60% икономия на енергия в сравнение с конвенционалните методи за управление, както и спестява разходи за поддръжка. G120P е много надежден и пред…