Contact us

Сензори

Сензорите Symaro осигуряват здравословен и продуктивен вътрешен климат. Те отчитат и пренасят отчетените данни изключително бързо и точно, осигурявайки оптимална основа за прецизно и следователно енергийно- и ценово-ефективно управление на цялата ОВК инсталация. С нововъведения като интегрираната тест функция и гъвкави мултисензори за различни приложения, сензорите Symaro са сигурна инвестиция в б…
Symaro sensor
Сензорите Symaro осигуряват здравословен и продуктивен вътрешен климат. Те отчитат и пренасят отчетените данни изключително бързо и точно, осигурявайки оптимална основа за прецизно и следователно енергийно- и ценово-ефективно управление на цялата ОВК инсталация. С нововъведения като интегрираната тест функция и гъвкави мултисензори за различни приложения, сензорите Symaro са сигурна инвестиция в б…