ОВК управление и системи за OEM производители

Нашият бизнес модел се фокусира върху вашите изисквания: партньорство от началната концепция до крайното решение, като по този начин се гарантират конкурентни предимства. Интелигентна инфраструктура на Siemens предлага персонализирани концепции, продукти и системни решения за климатизация, охлаждане, отоплителни котли, горелки, централно отопление и алтернативни форми на енергия. Специализирайки с…
OEM applications for efficient HVAC plants
Нашият бизнес модел се фокусира върху вашите изисквания: партньорство от началната концепция до крайното решение, като по този начин се гарантират конкурентни предимства. Интелигентна инфраструктура на Siemens предлага персонализирани концепции, продукти и системни решения за климатизация, охлаждане, отоплителни котли, горелки, централно отопление и алтернативни форми на енергия. Специализирайки с…