Contact us

Измервателни уреди

Измервателните уреди от Siemens осигуряват прецизно измерване и разпределение на консумацията на енергия за отопление и охлаждане в жилищни и офис сгради. Стандартизираните M-bus и импулсни изходи позволяват лесна и бърза интеграция в системите за сградна автоматизация. Безжичното отчитане елиминира необходимостта от директен достъп до измервателните уреди.
Siemens Energy and Water Meters
Измервателните уреди от Siemens осигуряват прецизно измерване и разпределение на консумацията на енергия за отопление и охлаждане в жилищни и офис сгради. Стандартизираните M-bus и импулсни изходи позволяват лесна и бърза интеграция в системите за сградна автоматизация. Безжичното отчитане елиминира необходимостта от директен достъп до измервателните уреди.