Продукти и системи за управление на ОВК

От вентили и задвижки до сензори и термостати - всички наши продукти отговарят на най-високите стандарти за качество и се характеризират с енергийна ефективност, лекота на работа и дълъг жизнен цикъл. Чрез отворените комуникационни стандарти KNX и BACnet се подобрява съвместимостта и интеграцията в системи за автоматизация и сграден мениджмънт и така перфектните места се превръщат в реалност.
От вентили и задвижки до сензори и термостати - всички наши продукти отговарят на най-високите стандарти за качество и се характеризират с енергийна ефективност, лекота на работа и дълъг жизнен цикъл. Чрез отворените комуникационни стандарти KNX и BACnet се подобрява съвместимостта и интеграцията в системи за автоматизация и сграден мениджмънт и така перфектните места се превръщат в реалност.