Contact us

Sinorix NXN – технология от следващо поколение за гасене с натурални а…

Да изберем устойчиви продукти, които защитават околната среда, е от изключителна важност за всички нас. Решенията Sinorix откриват пожара почти веднага, като намаляват потенциални вреди. Sinorix използва гама от инертни гасителни агенти, естествено съществуващи в природата и щадящи околната среда, предлага отлични характеристики при гасене на всички видове пожар, без остатъчни материали след актив…
Keyvisual Sinorix
Да изберем устойчиви продукти, които защитават околната среда, е от изключителна важност за всички нас. Решенията Sinorix откриват пожара почти веднага, като намаляват потенциални вреди. Sinorix използва гама от инертни гасителни агенти, естествено съществуващи в природата и щадящи околната среда, предлага отлични характеристики при гасене на всички видове пожар, без остатъчни материали след актив…