Contact us

Специални детектори

Eфективната детекция на опасността от пожар често е предизвикателство, а някои специфични пространства са още по-взискателна: зони, на чиято територия са разположени лесно запалими или експлозивни материали, трудно достъпни места или исторически сгради с естетически или архитектурни ограничения са само някои от примерите за това. Нашето портфолио от специални детектори е разработено за всички случ…
Siemens special fire detectors
Eфективната детекция на опасността от пожар често е предизвикателство, а някои специфични пространства са още по-взискателна: зони, на чиято територия са разположени лесно запалими или експлозивни материали, трудно достъпни места или исторически сгради с естетически или архитектурни ограничения са само някои от примерите за това. Нашето портфолио от специални детектори е разработено за всички случ…