Contact us

Детекция на пожар

Важността на системите за пожароизвестяване не трябва да се подценява, тъй като те са първа линия на защита на сградите срещу опасността от пожар. Колкото по-рано бъде открит пожарът, толкова по-бързо могат да бъдат взети подходящите мерки, за да се предупредят и изведат хората и да се ограничат имуществените щети. Ето защо нашите противопожарни системи разчитат на иновативна мултисензорна техноло…
Siemens fire detection
Важността на системите за пожароизвестяване не трябва да се подценява, тъй като те са първа линия на защита на сградите срещу опасността от пожар. Колкото по-рано бъде открит пожарът, толкова по-бързо могат да бъдат взети подходящите мерки, за да се предупредят и изведат хората и да се ограничат имуществените щети. Ето защо нашите противопожарни системи разчитат на иновативна мултисензорна техноло…