Детекция на пожар

Важността на системите за пожароизвестяване не трябва да се подценява, тъй като те са първа линия на защита на сградите срещу опасността от пожар. Колкото по-рано бъде открит пожарът, толкова по-бързо могат да бъдат взети подходящите мерки, за да се предупредят и изведат хората и да се ограничат имуществените щети. Ето защо нашите противопожарни системи разчитат на иновативна мултисензорна техноло…
Свържете се с нас
Siemens fire detection
Важността на системите за пожароизвестяване не трябва да се подценява, тъй като те са първа линия на защита на сградите срещу опасността от пожар. Колкото по-рано бъде открит пожарът, толкова по-бързо могат да бъдат взети подходящите мерки, за да се предупредят и изведат хората и да се ограничат имуществените щети. Ето защо нашите противопожарни системи разчитат на иновативна мултисензорна техноло…
Свържете се с нас