Contact us

Cerberus PACE – решение за оповестяване и гласова евакуация

В свят, пълен с шум, вие искате да бъдете чувани силно и ясно. Системата за гласова евакуация (VA) Cerberus PACE ви позволява да защитите важните неща, особено в акустично предизвикателни среди. Тя гарантира, че в случай на извънредна ситуация, ще предадете съобщенията и инструкциите си, осигурявайки поетапна и бърза евакуация. А в ежедневието Cerberus PACE работи като оповестителна система(PA) -…
В свят, пълен с шум, вие искате да бъдете чувани силно и ясно. Системата за гласова евакуация (VA) Cerberus PACE ви позволява да защитите важните неща, особено в акустично предизвикателни среди. Тя гарантира, че в случай на извънредна ситуация, ще предадете съобщенията и инструкциите си, осигурявайки поетапна и бърза евакуация. А в ежедневието Cerberus PACE работи като оповестителна система(PA) -…