Пожарна безопасност 

Пожарната безопасност се състои от много елементи - от локализиране на пожара, известяване, евакуация и гасене до интегрирането й в системата за управление на сградите. Когато те са взаимно свързани и съгласувани според специфичните изисквания на обекта, ще сте сигурни, че вашите служители, посетители и активи са защитени. Предлагаме всички системи за сигурност и безопасност от един доставчик, гар…
fire safety
Пожарната безопасност се състои от много елементи - от локализиране на пожара, известяване, евакуация и гасене до интегрирането й в системата за управление на сградите. Когато те са взаимно свързани и съгласувани според специфичните изисквания на обекта, ще сте сигурни, че вашите служители, посетители и активи са защитени. Предлагаме всички системи за сигурност и безопасност от един доставчик, гар…
Научете повече