Contact us
smart valve

Интелигентен вентил от Siemens: самооптимизиращ се и свързан с облака

Нов интелигентен вентил с оптимизация на топлообменника за отоплителни групи и климатични камери