Contact us

Термостатът на Siemens RDG200 с опция за мониторинг и контрол на ниват…

Термостатът RDG200 вече разполага с вграден сензор за CO2 за мониторинг и контрол на качеството на въздуха в затворени помещения; Помага за създаване на здравословен микроклимат и безопасна работна среда; Допринася за по-висока енергийна ефективност и по-ниски разходи за енергия
Термостатът RDG200 вече разполага с вграден сензор за CO2 за мониторинг и контрол на качеството на въздуха в затворени помещения; Помага за създаване на здравословен микроклимат и безопасна работна среда; Допринася за по-висока енергийна ефективност и по-ниски разходи за енергия