Contact us

Надеждно решение от Siemens за безопасно съхранение на енергия

* Siemens разработи и предлага цялостно решение за ранна детекция и гасене на пожари, възникнали при литиево-йонни батерии. * Сертифицираното по VdS решение се състои от аспирационен детектор и система за газово гасене с натурални газове Sinorix NXN N2.
* Siemens разработи и предлага цялостно решение за ранна детекция и гасене на пожари, възникнали при литиево-йонни батерии. * Сертифицираното по VdS решение се състои от аспирационен детектор и система за газово гасене с натурални газове Sinorix NXN N2.