Contact us

Изключителна надеждност с интелигентните измервателни уреди на Siemens…

Новите ултразвукови измервателни уреди на Siemens от серията WSx8 измерват консумираната енергия за отопление и охлаждане и са налични като топломери (WSM8), студомери (WSB8) или като комбиниран измервателен уред топло/студомер (WSN5). Съобразени със съвременните начини на приложение, те имат безспорни ползи както за използващите ги топлинни счетоводители, така и за крайни потребители. В модерните…
WSx8
Новите ултразвукови измервателни уреди на Siemens от серията WSx8 измерват консумираната енергия за отопление и охлаждане и са налични като топломери (WSM8), студомери (WSB8) или като комбиниран измервателен уред топло/студомер (WSN5). Съобразени със съвременните начини на приложение, те имат безспорни ползи както за използващите ги топлинни счетоводители, така и за крайни потребители. В модерните…