Contact us

Новият детектор за присъствие на Siemens помага за повишаване енергийн…

Новият детектор за присъствие WIDE UP 258Dx1 от Siemens за първи път допринася за енергийно ефективния контрол на осветлението и климата в помещенията, тъй като не разчита на допълнителни аксесоари, благодарение на вградена мулти-сензор технология. Той е част от технологичното портфолио на сградните системи GAMMA instabus - серия от продукти, базирани на отворения стандарт за сградна автоматизация…
Titel_Gamma
Новият детектор за присъствие WIDE UP 258Dx1 от Siemens за първи път допринася за енергийно ефективния контрол на осветлението и климата в помещенията, тъй като не разчита на допълнителни аксесоари, благодарение на вградена мулти-сензор технология. Той е част от технологичното портфолио на сградните системи GAMMA instabus - серия от продукти, базирани на отворения стандарт за сградна автоматизация…