Contact us
rooms

Контролери RDF870 от Siemens осигуряват здравословен и продуктивен кли…

Значението и влиянието на замърсения с фини прахови частици въздух (PM2.5) в помещенията, става все по-важна и популярна тема за големите градове в целия свят.