Contact us
comfy_zug

Приложението Comfy бе представено в централата на Siemens в Цуг, Швейц…

В края на юни 2018 г. Siemens обяви разширяването на дигиталното си портфолио с придобиването на Building Robotics Inc. Седем месеца по-късно в новопостроената централа на Siemens в Цуг бе демонстрирано и имплементираното workplace приложението Comfy.