Contact us

Сигурна KNX комуникация през IP от Siemens

Направление Сградни продукти на Siemens разширява Gamma instabus портфолиото си с нови IP рутери и IP интерфейси, които поддържат най-новия стандарт KNX IP Secure.