Contact us

Линеен лъчев детектор за дим от ново поколение

Линейният лъчев детектор за дим на Siemens FDL242 усъвършенства пожарната безопасност с предимствата си – ефективна интеграция, опростен монтаж и лесни въвеждане в експлоатация и поддръжка.
Линейният лъчев детектор за дим на Siemens FDL242 усъвършенства пожарната безопасност с предимствата си – ефективна интеграция, опростен монтаж и лесни въвеждане в експлоатация и поддръжка.