Contact us

Ефективен и устойчив енергиен мониторинг в сградата на Siemens Българи…

От ноември 2022 г. централата на Siemens България разполага с най-съвременното решение за енергиен мониторинг. Проектът е разработен и осъществен от екип на направление Интелигентна инфраструктура по възлагане и със сътрудничеството на Siemens Real Estate (SRE) България.
От ноември 2022 г. централата на Siemens България разполага с най-съвременното решение за енергиен мониторинг. Проектът е разработен и осъществен от екип на направление Интелигентна инфраструктура по възлагане и със сътрудничеството на Siemens Real Estate (SRE) България.