Contact us

Desigo CC V7: подобрени облачна свързаност, ефективност и сигурност

Версия V7 на Desigo CC предоставя отлично потребителско изживяване и осигурява по-високи нива на енергийна ефективност и устойчивост при сградите.
Версия V7 на Desigo CC предоставя отлично потребителско изживяване и осигурява по-високи нива на енергийна ефективност и устойчивост при сградите.