Contact us

Climatic IC с поредeн изключителен успех

Climatix IC, облачното решение на Siemens за производители на оригинално ОВК оборудване (OEM) вече свързва над 100 000 завода в световен мащаб.
Climatix IC, облачното решение на Siemens за производители на оригинално ОВК оборудване (OEM) вече свързва над 100 000 завода в световен мащаб.