Contact us

Нашите партньори - Албания, Косово, Северна Македения

Направление Сградни технологии на Siemens България предлага специфични комплексни решения за търговски центрове, офис сгради, хотели, производствени сгради, центрове за данни, логистични центрове и сгради, болници, жилищни сгради, както и ефективни решения за градовете и тяхната инфраструктура. Те осигуряват най-висока степен на устойчивост, енергийна ефективност и безопасност. Направлението предл…
Partners
Направление Сградни технологии на Siemens България предлага специфични комплексни решения за търговски центрове, офис сгради, хотели, производствени сгради, центрове за данни, логистични центрове и сгради, болници, жилищни сгради, както и ефективни решения за градовете и тяхната инфраструктура. Те осигуряват най-висока степен на устойчивост, енергийна ефективност и безопасност. Направлението предл…