Contact us

Енергия и устойчивост

Сградите играят ключова роля за изграждането на устойчивост и конкурентноспособност на компаниите: влияят върху финансите и репутацията им, върху предоставянето на услуги, благосъстоянието и производителността на техните служители. Благодарение на нашата експертиза, технологии и услуги, ние спомагаме за редуцирането на оперативните разходи и рискове и намаляваме въздействието върху околната среда
Energy and sustainability – the new competitive edge
Сградите играят ключова роля за изграждането на устойчивост и конкурентноспособност на компаниите: влияят върху финансите и репутацията им, върху предоставянето на услуги, благосъстоянието и производителността на техните служители. Благодарение на нашата експертиза, технологии и услуги, ние спомагаме за редуцирането на оперативните разходи и рискове и намаляваме въздействието върху околната среда