Сградни продукти

Сградни продукти предлага решения за енергийна ефективност и комфорт в сградите, както и за сигурност и защита на хора, процеси и инфраструктура. Като системен интегратор и доставчик на продукти и услуги предлагаме системи за сграден мениджмънт, автоматизация и управление (отопление, вентилация, климатизация, осветление), ОВК продукти, системи за пожарна безопасност и сигурност на сградите.
bt_bg_key_visual
Сградни продукти предлага решения за енергийна ефективност и комфорт в сградите, както и за сигурност и защита на хора, процеси и инфраструктура. Като системен интегратор и доставчик на продукти и услуги предлагаме системи за сграден мениджмънт, автоматизация и управление (отопление, вентилация, климатизация, осветление), ОВК продукти, системи за пожарна безопасност и сигурност на сградите.