Сградни продукти

Бизнес звено Сградни продукти предлага решения за оптимална енергийна ефективност и комфорт в сградите, както и за сигурност и защита на хора, процеси и инфраструктура. Като системен интегратор и доставчик на продукти и услуги направлението предлага системи за сграден мениджмънт, автоматизация и управление (отопление, вентилация, климатизация, осветление), ОВК продукти, системи за пожарна безопасн…
Научете повече за Сградни продукти
bt_bg_key_visual
Бизнес звено Сградни продукти предлага решения за оптимална енергийна ефективност и комфорт в сградите, както и за сигурност и защита на хора, процеси и инфраструктура. Като системен интегратор и доставчик на продукти и услуги направлението предлага системи за сграден мениджмънт, автоматизация и управление (отопление, вентилация, климатизация, осветление), ОВК продукти, системи за пожарна безопасн…
Научете повече за Сградни продукти