Contact us

Иновативни решения за минната индустрия

Като доверен партньор за минната индустрия, решенията от портфолиото на Siemens SIMINE помагат на клиентите да се изправят срещу предизвикателствата и по този начин да поставят нови стандарти в минната индустрия. За да се повиши ефективността и да се намалят разходите, предлагаме решения за подемници за шахти, обработка на насипни материали, безредукторни и конвенционални мелници, както и специфи…
mining
Като доверен партньор за минната индустрия, решенията от портфолиото на Siemens SIMINE помагат на клиентите да се изправят срещу предизвикателствата и по този начин да поставят нови стандарти в минната индустрия. За да се повиши ефективността и да се намалят разходите, предлагаме решения за подемници за шахти, обработка на насипни материали, безредукторни и конвенционални мелници, както и специфи…