Contact us

Дългосрочни ползи от дигитализацията

Той помага да развивате Вашето предприятие по-бързо и по-ефективно. Чрез дигиталния близнак (Digital Twin) можете да оптимизирате новите машини още във фазата на тяхното създаване, да идентифицирате потенциалните подобрения, които ще са необходими още преди въвеждането им в експлоатация и да използвате данните от работата им, за да подобрявате непрекъснато производствените операции. Siemens осигур…
Machine building and plant engineering
Той помага да развивате Вашето предприятие по-бързо и по-ефективно. Чрез дигиталния близнак (Digital Twin) можете да оптимизирате новите машини още във фазата на тяхното създаване, да идентифицирате потенциалните подобрения, които ще са необходими още преди въвеждането им в експлоатация и да използвате данните от работата им, за да подобрявате непрекъснато производствените операции. Siemens осигур…