Contact us

Задаваме тенденции в електрониката

Производителите и машиностроителите са изправени пред огромни предизвикателства предвид факта, че електрическите съоръжения навлизат на пазара в много кратки интервали от време. За всеки продукт обикновено трябва да се изгради отделна линия и след това отново да се демонтира след кратки производствени цикли. Машиностроителите не само трябва да могат да доставят новите си машини за много кратък пер…
Производителите и машиностроителите са изправени пред огромни предизвикателства предвид факта, че електрическите съоръжения навлизат на пазара в много кратки интервали от време. За всеки продукт обикновено трябва да се изгради отделна линия и след това отново да се демонтира след кратки производствени цикли. Машиностроителите не само трябва да могат да доставят новите си машини за много кратък пер…