Contact us

Връзка между крайния клиент и Siemens

Крайните клиенти се обръщат към своите дистрибутори по всички въпроси, свързани с избора на продукти и доставките. Дистрибуторът осигурява регионален достъп до обширното портфолио от продукти на Siemens с кратки срокове за доставка. Регионалните партньори подкрепят клиентите на място, докато международните доставчици предлагат съдействие извън националните граници и на различни континенти. Избрани…
contact
Крайните клиенти се обръщат към своите дистрибутори по всички въпроси, свързани с избора на продукти и доставките. Дистрибуторът осигурява регионален достъп до обширното портфолио от продукти на Siemens с кратки срокове за доставка. Регионалните партньори подкрепят клиентите на място, докато международните доставчици предлагат съдействие извън националните граници и на различни континенти. Избрани…