Contact us

Да създадем по-добра батерия

Вследствие на eMobility и разпределеното съхранение на енергия търсенето на Li-Ion батерии в световен мащаб нараства. Въпреки това батериите не се продават сами: глобалният пазар е силно конкурентен. Производителите на батерии трябва да подобрят своите процеси от край до край, за да имат дългосрочен бизнес успех на този нестабилен пазар.
Вследствие на eMobility и разпределеното съхранение на енергия търсенето на Li-Ion батерии в световен мащаб нараства. Въпреки това батериите не се продават сами: глобалният пазар е силно конкурентен. Производителите на батерии трябва да подобрят своите процеси от край до край, за да имат дългосрочен бизнес успех на този нестабилен пазар.