Tunnelmanagement: alle oplossingen voor uiterst vlot en veilig tunnelv…

In 2016 sneuvelde een nieuw record: alle Belgen reden toen samen 84,3 miljard km af. Om deze stroom van verkeer uit hun centra te weren, focussen steden op de bouw van tunnels. Deze infrastructuur verwerkt heel wat voertuigen. Zo rijden er maar liefst 78.700 per dag én per rijrichting door de Antwerpse Kennedytunnel. Om dat verkeer vlot te laten verlopen en de weggebruikers optimaal te beschermen,…
In 2016 sneuvelde een nieuw record: alle Belgen reden toen samen 84,3 miljard km af. Om deze stroom van verkeer uit hun centra te weren, focussen steden op de bouw van tunnels. Deze infrastructuur verwerkt heel wat voertuigen. Zo rijden er maar liefst 78.700 per dag én per rijrichting door de Antwerpse Kennedytunnel. Om dat verkeer vlot te laten verlopen en de weggebruikers optimaal te beschermen,…