Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Doorgaan met huidige browser

Process Industries and Drives

Our business

Digitalization in process industries – the time is now!

Digitalisering creëert nieuwe mogelijkheden om flexibeler te produceren en - op maat - te beantwoorden aan de eisen van uw klant. De enige voorwaarde: geïntegreerde processen gedurende de volledige levenscyclus.

Hoever staat de procesindustrie op het vlak van datacaptatie- en verwerking? Hoe zet u uw 'big data' om in 'smart data'? Wat is de impact van de hypergeconnecteerde industrie op uw processen, waardeketen en businessmodel?

 

Elk bedrijf beschikt vandaag de dag over een enorm volume aan data. De echte waarde ervan wordt pas duidelijk wanneer deze “big data” worden omgevormd tot intelligente of “smart data”.

image

Digital Enterprise in de procesindustrie

Bedrijven in de procesindustrie staan onder hoge concurrentiedruk; de balans tussen innovatie en continuïteit is niet altijd makkelijk te bewaren. Enerzijds moet de productie flexibeler georganiseerd worden om producten sneller op de markt te brengen en aan  specifieke klanteneisen te voldoen. Anderzijds is er de  wet- en regelgeving, procesveiligheid en hoge productkwaliteit. En uiteraard moet de productiviteit en efficiëntie blijven stijgen om de kosten te kunnen terugschroeven.

image

Voka 'Industry on Stage' - 19 april 2018

Tijdens VOKA Industry on Stage op 19 april in Antwerpen wordt de positie van de Belgische industrie in een wereldwijde digitaliseringsgolf onder de aandacht gebracht.  Dr. Juergen Brandes - CEO van Siemens AG Process Industries and Drives Division - is expert op het domein van het gebruik van Big Data in de procesindustrie en keynotespreker van dit congres.

 

De digitalisering verandert onze maatschappij en onze huidige manier van werken op drastische wijze. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de mogelijkheden die door de digitale transformatie worden geboden, optimaal te benutten ten voordele van onze maatschappij. Onze innovatieve technologieën hebben bijvoorbeeld heel wat te bieden om het milieu en de mens te beschermen. Op het vlak van de digitale transformatie van de industrie zien we onszelf als pionier. Digitalisering laat een hoger niveau van procesefficiëntie toe, waardoor onze klanten de nodige flexibiliteit krijgen om de hedendaagse complexiteit te beheren. We willen deze digitale transformatie realiseren in nauwe samenwerking met onze klanten en partners. We rekenen daartoe op co-operatie, co-innovatie en “co-currentie” of coöperatieve competitie”, aldus Dr. Juergen Brandes.  Het volledige interview van Dr. Brandes in “Ondernemers” kan u hier lezen : https://www.voka.be/publicaties

image

Process Industries and Drives: Industriële productiviteit verhogen

De Siemens-divisie Process Industries and Drives kan u ondersteunen bij de voortdurende verbetering van de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van uw producten, processen en installaties. We helpen uw productiviteit te verhogen en uw marktbevoorradingstijden te verkorten – met innoverende, geïntegreerde technologie voor de volledige levenscyclus.

 

We bieden toekomstgerichte automatisering, aandrijftechnologie, industriële software en diensten gebaseerd op technologieplatformen zoals Totally Integrated Automation (TIA) of Integrated Drive Systems (IDS). Als partner werken we nauw met u samen om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de volledige levenscyclus – van ontwerp en engineering tot modernisering. Waar mogelijk maken we gebruik van gestandaardiseerde componenten en vullen we deze aan met sectorspecifieke oplossingen om aan klantspecifieke behoeften te voldoen. Zo blijft de beschikbaarheid van uw producten, systemen en oplossingen op lange termijn verzekerd. Met onze focus op een efficiënt gebruik  van al de beschikbare middelen, dragen we bij tot ecologische duurzaamheid voor elke toepassing.

 

Met onze kennis van verschillende marktsegmenten kunnen we u helpen sneller en specifieker in te spelen op nieuwe marktvereisten en -ontwikkelingen, om zo uw concurrentiekracht te vergroten.

Process Industries and Drives Solutions

Andere relevante topics

Contact

Process Industries and Drives