Upotreba podataka u dizajnu

Postignite kraće vrijeme realizacije bez gubitka na kvalitetu.